Từ chối trách nhiệm

Thông tin có trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi BlenderArmy và trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho thông tin được cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào thông tin đó đều hoàn toàn chịu rủi ro của riêng bạn.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, mất mát hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này .

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của BlenderArmy. Chúng tôi không kiểm soát bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết ngụ ý một đề xuất hoặc xác nhận các quan điểm được thể hiện bên trong chúng.

Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, BlenderArmy không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không khả dụng do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.